Welkom op de website van Stichting S.T.A.D

Stichting S.T.A.D. is opgericht op 12 juli 2000. Onze stichting is voortgekomen uit Tholen Stad Actief, de toenmalige organisatoren van activiteiten in Tholen Stad. De naam S.T.A.D. staat voor Samen Thoolse Activiteiten Doen. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers. 

Onze doelstelling
Het organiseren, begeleiden en bevorderen van activiteiten in de kern Tholen stad. Waarbij wij zoveel mogelijk willen samenwerken met andere verenigingen, scholen en stichtingen binnen Tholen. Deze samenwerking is absoluut noodzakelijk om te komen tot Samen Thoolse Activiteiten Doen.

Wat hebben wij sinds de oprichting bereikt?
Het verzorgen van de ijspret op de Veste. In 2013 is er een ijsbaan op de Oesterputten aangelegd. Helaas hebben we er nog geen gebruik van kunnen maken. Het verzorgen van bijna het gehele programma rond de viering van Koningsdag, waarbij sinds 2013 ook een vrijmarkt hoort. Ook werken wij mee aan de organisatie van de Koningsspelen op de basisscholen.
Wij hebben in 2014 ook de intocht van Sinterklaas in onze stichting opgenomen.

Donateurs
Momenteel hebben wij 2200 donateurs. Dit is voor ons het bewijs dat onze stichting nodig is. Gelukkig mogen wij elk jaar weer nieuwe donateurs verwelkomen. Verder hebben wij ook een groot aantal sponsors, die onze stichting een warm hart toedragen. 

Wat hebben wij te bieden?
Gratis deelname van donateurs aan:
Diverse activiteiten op o.a. Koningsdag, Koningsspelen/kinderspelen, viswedstrijden, Sinterklaas en de ijspret.

Met u als donateur helpt u mee aan Samen Thoolse Activiteiten Doen!